Aan de inhoud van alle webpagina's op streetjump.nl is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan de organisatie op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Street Jump aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van zijn website.

Bezoekersvoorwaarden

Bekijk hier onze bezoekersvoorwaarden.

Links naar externe sites

Op de webpagina’s van streetjump.nl bevinden zich links naar externe websites. Street Jump is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Linken naar website streetjump.nl

Linken naar pagina’s van streetjump.nl is toegestaan op voorwaarden dat dit de goede naam van de organisatie niet aantast. Ook mag niet de suggestie bestaan dat Street Jump toestemming verleende waar dat niet het geval is. De juiste link is: "https://www.streetjump.nl", met als officiële beschrijving Street Jump.

Doorlinken naar pagina’s binnen de site van streetjump.nl is toegestaan onder bovengenoemde voorwaarden.

Auteursrechten

Op de inhoud van de webpagina’s van streetjump.nl en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de organisatie. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Street Jump.